Product was successfully added to your shopping cart.

Наредба за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

 

Поради изменението на законодателството, въведено от Общия регламент за защита на личните данни №. 679/2016 (GDPR), ние Ви информираме, че сме актуализирали  политиката на „Спорт-Стандарт РО” ЕООД относно защитата на личните данни.

 

Ние обработваме Вашите лични данни (данни, свързани с поръчки и сделки, идентификационни данни, такива, които ни предоставяте или получаваме по силата на закон или договор) - обикновено за доставка на стоки и услуги с Вашето изрично съгласие.

 

Обработката на вашите лични данни се извършва:

а) С оглед сключването и изпълнението на договор, който сте сключили с нас, решаване на жалби и искания на клиенти, включително поръчки, доставка, фактуриране, връщане на продукти, разрешаване на евентуални съдебни дела, възстановяване на вземания;

б) спазвайки законоустановените права и задължения, включително, но не само ограничени до комуникация с власти, институции или правителствени агенции;

в) въз основа на Вашето съгласие за следните цели:

        1) статистически, маркетингoви, изпращане на информационен бюлетин, кореспонденция, предлагане на продукти и услуги, реклама;

        2) автоматична обработка, включително профилиране;

        3) по чл.9, ал. (2) GDPR, за доставката на стоки и услуги.

 

Категории получатели, за които могат да се събират лични данни:

        • държавни органи (включително, но не само, данъчни органи, органи за защита на потребителите, компетентни държавни органи по наказателноправни въпроси и др.) В резултат на правно задължение на оператора;

        • доставчици, пряко или непряко участващи в доставката на стоки и услуги (напр. разработчици на ИТ услуги и др.);

        • доставчици на маркетингови услуги, проучване на пазара, проучвания на удовлетвореността на клиентите и други подобни услуги;

        • съдилища или арбитражни съдилища, нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, упълномощени преводачи, други оторизирани служби.

 

Съхраняване на лични данни

 

Личните данни ще бъдат обработвани за срока на подписания договор, както и за продължителността на договорните задължения от която и да е от страните. Личните данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за посочените по-горе цели или за срок, предвиден от закона, в съответствие с правилата ни за вътрешно съхранение на данни.

 

Ако сте съгласни с обработката за маркетингови цели, събраните лични данни ще бъдат запазени, докато не ни уведомите за оттеглянето на даденото за тази цел съгласие.

 

След като GDPR влезе в сила, като клиент имате следните права:

 

Право на информация и достъп

 

Имате право да бъдете уведомявани при поискване, ако личните Ви данни са обработени и да поискате достъп до тях. Имате право да получите копие от обработваните Ви лични данни.

 

Право на корекция

 

Имате право да получите от нас корекция, ако личните Ви данни са неправилни или непълни, когато сметнете за необходимо

 

Правото на заличаване

 

Имате право по закон да ни помолите да изтрием личните Ви данни.

 

Право на ограничаване

 

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. В този случай данните могат да бъдат маркирани и могат да бъдат обработвани от нас само за определени цели.

 

Правото да оттеглите Вашето съгласие

 

Съгласието за обработка на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време.

 

Право на ограничаване на обработката

 

Може да поискате и да получите ограничения върху обработката на лични данни, при определени обстоятелства: (i) оспорвате достоверността на данните, като същевременно ни позволите проверката им; (ii) Вашите данни са били обработени неправомерно и желаете да ограничите използването им.

 

Право на предоставяне на данни

 

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, стандартен формат и съответно тези данни да бъдат предадени на друго лице без възражения от наша страна.

 

Право на възражение

 

Имате право да откажете обработването на лични данни по всяко време, особено за целите на директния маркетинг. Вследстиве на упражняване на това право, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел, като това не води до начисляване на допълнителни разходи. Това може да не бъде взето под внимание, ако обработването на личните Ви данни е необходимо за формалностите, свързани с сключването на договор или изпълнението на вече сключен договор.

 

Право да се подаде жалба до нас и/или компетентния орган за защита на данните – Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/

 

Право на обжалване пред правосъдието

 

Можете да упражнявате горепосочените права, като формулирате писмено, датирано и подписано заявление, изпратено до:

 

„Спорт-Стандарт РО” ЕООД

Гр. Русе, ул. „Духовно Възраждане” 34

Тел.: 0885 192 033

е-мейл: contact@sportstandard.bg

 

В заявлението си, моля, посочете дали искате информацията да бъде изпратена на конкретен адрес -  е-мейл, поща или чрез куриерска услуга. Моля, имайте предвид, че при всяка постъпила молба, ние си запазваме правото да потвърдим самоличността Ви.